Chùm

 Dinglag Website dòngní ăto ănìng.

Dingked mălè

Dingked

   Dinglag website tiqné pog lúshi v́ lăkaì Găraì găsàngo jéju udang ăla shăkv́nshi v. Ya website na Dinglag bogó júm ligka, măchvn, sumla n-pànpàn ní măkón n-pànpàn udang lătànshi v́ ì v. Midshi v́ tălà na ădø̀ pàn o tălà n-pànpàn udang ăshè ăsàng bog iga sa lu lám lăpad ní Găraìo tălà yangé døng daqdaq ăjùm ida gălu găbà v tălà udang lá lám lăpad ì v. Ya website dang ăgòng do ădà ădø̀e ăchví ó kàe lăgǿ lám tí lám lăpad gălang yangé an v́, 'Dinglag, Burmese' tiqnéne udang nig an uda gătag lúshi v.

   I lăkaì ăpø̀ ănìng o ăpvì ămvì ănam ăchang bog gălúm shà mătag kămvì yămvì yangé àn ănìng o ănam ăchang bog gălum iga ya website dang n-gvn jí paqjj́ jí n-pànpàn ke dòngní lăbanglám lăpad ga kámshi v. Jejú găbà ì v.

 

Dingked gaq dòng Dălìtì chub n-dàng ì v. Ya chub n-dàng na Dingked mălè dòngní tiqmeng dáng ălo v.

Dingked gaq ní Tánggá lăpan tălà ì v. Cha dà ăchì ăkè lăpa dòngní shié lv́n dìe tălà, yăkad na Saige tălà bìn ilong lăkaì Găraìo jéjú shăkv́n lám an v.

Dinglag bog an v́ Dingked mălè dòng Tìlub pung Noguq Chùm ì v.

Your encouragement is valuable to us

Your stories help make websites like this possible.