ပင်မစာမျက်နှာ

 ဒိန်လာပ် website မှ ကြိုဆိုပါသည်။

Dingked mălè

ဒိန်ချက်ရွာ

  ဒိန်လာပ် Website တစ်ခုတည်ဆောက်ရသည့် အတွက် ဘုရားသခင်၏ ကျေးဇူးချီးမွမ်းပါသည်။ ဤ Website သည် ဒိန်လာပ်လူမျိုး၏ ကျမ်းစာ၊ ပုံပြင်၊ ပုံအမျိုးမျိူးနှင့် သီချင်းအမျိုးမျိုး စသည်တို့ကို တင်ပြထားပါသည်။ ရည်ရွယ်ချက်မှာ ကိုယ့်လူမျိုး၏ အကြောင်းအရာအမျိုးမျိုးကို အခြားသူများလည်း လေ့လာသိရှိ စေရန်နှင့် ဘုရားသခင်၌ အတူတကွ လက်တွဲကြပြီး တိုးတက်ရာလမ်းကို ရှာဖွယ်ရန်ဖြစ်သည်။ ဤ website သို့ဝင်မည်ဆိုလျှင် ကိုယ်နားလည်သည့် ဘာသာစကားဖြင့် ကြည့်ရှုနိုင်ရန် ပေါ်မှာရှိသော ‘Dinglag, Burmese,' တစ်ခုခုကို နှိပ်ပြီး ရွေးချယ်နိုင်ပါသည်။

  ထိုကြောင့် လေးစားထိုက်သော မိဘ ညီအကိုများ၊ ရပ်နီးရပ်ဝေးမှာနေထိုင်ကြသော ညီအကိုများ အားလုံး အနေဖြင့် ပညာပေးခြင်းအားဖြင့်သော်လည်းကောင်း၊ ဝေဖန်အကြံပေးခြင်းအားဖြင့်သော်လည်းကောင်း ဝိုင်းဝန်းပါဝင်ကူညီပေးဖို့ရန် အားလုံးကိုဖိတ်ခေါ်အပ်ပါသည်။ ကျေးဇူးတင်ပါသည်။

ဒိန်ချက်ရွာမှ ဒလီထီ ရေတံခွန်ဖြစ်ပါသည်။ ဤရေတံခွန်သည် ဒိန်ချက်ရွာမှ တစ်မိုင်ခန့်ဝေးသည်။

ဒိန်ချက်ရွာနှင့် ထန်ဂါးရွာ ကြားလမ်းဖြစ်ပါသည်။ ရှေးဘိုးဘွားခေတ်မှစ၍ ခြေကျင်နဲ့လျှောက်ရသည့် လမ်း၊ ယခုအခါ ဆိုင်ကယ်လမ်းဖြစ်လာသည့် အတွက်ဘုရားသခင်ရဲ့ကျေးဇူးချီးမွမ်းရန် ရှိပါသည်။

ဒိန်လာပ်လူမျိုးနေထိုင်သော ဒိန်ချက်ရွာမှ နှစ်ခြင်းဘုရားကျောင်းဖြစ်ပါသည်။